EXPRO d.o.o. Gospodara Vučića 145a, 11050 Beograd

Licence i sertifikati

EXPRO d.o.o. poseduje sledeće sertifikate:

Zaposleni u EXPRO d.o.o. poseduju lične licence za projektovanje i izvođenje radova u oblasti elektroenergetike i građevine i to :

  • Licence za projektovanje: 350, 351 i 353

  • Licence za izvođenje: 450