Strani partneri, kontakti komercijalistaProjekti i uslugeLokacija, spisak telefona i e-mailovaPreuzimanje kataloga i linkovi ka publikacijama
1. Rezervni delovi za TE Morava (SN vakuumski prekidači) i TE Nikola Tesla (NN prekidači sa zaštitom)
EAR – Evropska agencija za rekonstrukciju
325.000,00 €

2. Transformatorska stanica 20/0.4kV, 3MVA (NN postrojenje)
Delyug - proizvođač sladoleda (Delta-Grčka)
400.000,00 €

3. Instalacije i ormani u proizvodnji
Delyug - proizvođač sladoleda
300.000,00 €

4. CIP postrojenje
Delyug - proizvođač sladoleda
300.000,00 €

5. NN izvlačivo postrojenje u Energani Rafinerije «Pancevo»
NIS RNP (isporučena oprema izvođaču)
300.000,00 €

6. Hitna isporuka NN i SN prekidača posle havarije u transformatorskoj stanici Duvanske industrije Niš
DP Fabrika duvana Niš
50.000,00 €

7. PLC sistem za nadzor i upravljanje na bageru površinskog kopa Kostolac
PK Kostolac (u saradnji sa Katedrom za elektromotorne pogone – prof. B. Jeftenic)
100.000,00 €

8. Kompenzacija rekativne energije na srednjem i niskom naponu u Cementari «Novi Popovac»
HOLCIM
100.000,00 €

9. Isporuka SN vakuumskih i NN prekidača sa zaštitom za rehabilitaciju Bloka 3 TENT A
EAR- Evropska agencija za rekonstrukciju (isporučena oprema izvođaču)
250.000,00 €

10. Instalaciona oprema za PC «Ušće»
slovenačka firma
50.000,00 €

11. Motor i drajv snage 500 kW u Ex-zaštiti
Sojaprotein
90.000,00 €

12. Motor i drajv snage 900kW za pogon radnog točka bagera
PK Kostolac (isporučena oprema podizvođaču)
80.000,00 €
1993.-1997.

Preduzece Expro je osnovano 1993. godine u Beogradu, kao deonicko društvo u privatnom vlasništvu. Osnovna delatnost firme u pocetku je bio inženjering i izrada softvera za industrijske i poslovne aplikacije.

1998.

Expro pocinje saradnju sa ABB-om na projektu TS 20/0.4kV, 3x1000kVA u Staroj Pazovi gde je Expro bio koordinator pri nabavci opreme i izvodenju niskonaponskog postrojenja.

1999.

Expro postaje zvanicni distributer ABB niskonaponske opreme na tadašnjem jugoslovenskom tržištu, što ostaje do danas.

2000.

Expro kupuje poslovne prostorije širem centru Beograda.
Potpisuje se Ugovor sa Evropskom agencijom za rekonstrukciju. Ugovor obuhvata isporuku srednjenaponskih i niskonaponskih prekidaca za elektranu "Morava" i TE "Nikola Tesla".
Lista kompanija ciji je zvanicni distributer se proširuje sa kompanijama:
- IFM-electronic iz Nemacke, proizvodac senzorske tehnike
- ESA-elletronica iz Italije, proizvodjac MMI panela za industriju
- Gossen-Mettrawat iz Nemacke, proizvodjac mernih instrumenata.
Expro prvi put izlaže na Sajmu tehnike u Beogradu što postaje praksa.

2002.

Expro proširuje svoje kapacitete i uvodi novi informacioni system. Intezivno se radi na obuci zaposlenih, i povecanju udela na tržištu. Sa kompanijom Termoeletro ENEL isporucuje opremu i ucestvuje u Rekonstrukciji RP 0.4kV u Termoelektrani TENT blok A.

2003.

Expro listi kompanija koje zastupa dodaje kompaniju Zucchini i time proširuje asortiman ponude sa oklopljenim šinskim razvodima i suvim transformtorima. Delatnost se proširuje na izvodjacke poslove. Uspostvalja se tesna saradnja sa Elektrotehnickim fakultetom u Beogradu, koja rezultira isporukom opreme i softvera za rekonstrukciju II BTO sistema površinskog rudnika Termoelektrane Kostolac.

2004.

Expro nastavlja uspešan razvoj. Povecava saradnju sa kompanijom ABB i udeo na tržištu. Realizuje više znacajnih projekata za EPS, u vrednosti vecoj od million EUR.

2005.

Rukovodstvo donosi odluku o proširenju kompanije. Birajuci izmedju dve opcije, ultra brzi rast ili povezivanje sa nekom kompanijom koja pokriva željene pravce razvoja, odlucuje se za drugu. U toku druge polovine godine kupovinom akcija na Beogradskoj berzi Expro postaje glavni deonicar kompanije Svetlost, osnovane 1948. Krajem godine Expro preuzima kontrolu u upravnim i izvršnim organima kompanije Svetlost. Zateceno finansisko i organizaciono stanje Svetlost-i, kao i cinjenica o promeni vlasništva, uslovljavaju korenitu reorganizaciju.

 

2006.

Proizvodi kompanije Bticino, ciji ovlašceni distributer postaje Expro proširuju postojeci asortiman. Koristeci potencijale koje poseduje kompanija Svetlost ostvaruje se prodor na tržište Ruske federacije. Ulažuci ogromna sredstva i znanje, intezivno se radi na reorganizaciji i optimizacijii celokupnog poslovanja.

2007.

Povecava se prodaja na tržištu Ruske federacije. Za kompaniju Energoprojekt realizuje se isporuka elektro ormana za njihov objekat u Kazahstanu. Nastavlja se reorganizacija Svetlost-i. Revitalizuje se cerka firma Svetlost LUX, kojoj osnovna delatnost postaje proizvodnja elektro ormana. Expro postaje ovlašceni serviser ABB-a.

2008.

Definiše se nova poslovna strategija, i nastup na tržištu. Svetlost i Expro nastupaju kao grupacija firmi, i svoju delatnost proširuju na instalacije u farmaceutskoj industriji, ugovarajuci znacajnu isporuku elektro ormana, sistema upravljanja HVAC-om i odgovarajuceg softvera. Realizacijom isporuke elektro-ormana za Azerbejdžan, Expro proširuje tržišta na kojima je prisutan. U uslovima svetske ekomoske krize Expro uspeva da pozitivno posluje i ostvari minimalni rast.

2009.

U prvoj polovini godine u teškim ekonomskim uslovima, grupacija uspeva da ostvari planove i zadrži nivo poslovanja. Isporuka elektro ormana za projekat u Nigeriji i Ugovor za revitalizaciju sopstvene potrošnje Hidroelektane Bajina Bašta, omogucavaju da se nastavi pozitivan trend poslovanja.

 

 

1. Zastava
2. Duga, fabrika boja i lakova
3. Duvanska Industrija Niš
4. Površinski kop «Kolubara»
5. HE «Đerdap»
6. Rafinerija Pančevo
7. Messer-tehnogas
8. Knjaz Miloš
9. TE Nikola Tesla
10. Sartid – US Steel
11. EPS
12. EDB
13. Elektrosrbija
14. Montaža
15. Beograd-montaža
16. Beogradske elektrane
17. Termoinženjering
18. Termoelektroenel
19. Titan cementara Kosjerić
20. Coca-cola HBC Srbija AD
21. Doncafe group


| o nama | prodaja | inženjering | kontakt | katalozi |
Pošaljite e-mail Povratak na uvodnu stranu