EXPRO d.o.o. Gospodara Vučića 145a, 11050 Beograd

Reference-Projekti

Najvažniji projekti u Srbiji u poslednjih 5 godina:

 • Sopstvena potrošnja HE Bajina Bašta, u Perućcu na Drini
 • TS u mlekari „IMLEK“, Beograd, Padinska Skela bb (6x1250kVA u 2 trafo stanice)
 • Poslovna zgrada B37, Novi Beograd, bul. Milutina Milankovića 58 (5 000m2)
 • Rekonstrukcija hotela „IZVOR“, Aranđelovac (8 000m2)
 • Rekonstrukcija elektro instalacija u osnovnim i srednjim školama finansirana iz Programa za energetsku efikasnost Svetske Banke
 • Proizvodna hala „REUM“ (kasnije prodata „PANASONIC“-u), Svilajnac (10 000m2)
 • Sopstvena potrošnja HE Đerdap I, Kladovo na Dunavu
 • Razvodne table za PREDSEDNIČKU PALATU (i pripadajuće objekte) u NIGERIJI za naručioca „ENERGOPROJEKT OPREMA“
 • Instalacije energetskog razvoda u proizvodnim halama FIAT AUTOMOBILI SRBIJA (sada FCA SRBIJA), Kragujevac (50 000m2)
 • Postrojenje za preradu organskog otpada „ENERGOZELENA“ u Inđiji (8 000m2)
 • Prerada napajanja 630kW motora sa mekog upuštača (softstrter-a) na frekfentni regulator sa mogućnošću prebacivanja „VICTORIA OIL“, Šid
 • Izrada i zamena NN postrojenja u TS „CENTROSPICE“ (sada „NESTLE“), Surčin (2x1250kVA)
 • NN postrojenje u TS i glavni oklopljeni šinski razvod u tržnom centru „CAPITOL PARK“, Šabac (2x1600kVA)
 • Proširenje TS sa zamenom transformatora „IMLEK“, Beograd, Padinska Skela bb (1600kVA)
 • Proširenje i automatizacija linije infuzionih rastvora „FRESENIUS MEDICAL CARE“, Vršac
 • Kabliranje, instalacije i povezivanje NN opreme u novom proizvodnom pogonu „TIGAR TYRES“ (MICHELIN fabrika u Srbiji), Pirot (23 000m2)
 • Razvodne table za farmaceutsku kompaniju „SPIMACO“ u Burajdi, Kraljevina Saudijska Arabija za naručioca „DECO“

Najvažniji projekti u Rusiji u zadnjih 5 godina:

 • Poslovni centar Moskva, ul. S. Makeeva 16 (36 000m2)
 • Farmaceutska fabrika „ER-Farm“, Jaroslavlje, ul. Gromova 15 (10 000m2)
 • Centrala „RUSGIDRO“, Moskva, ul. M.Dmitrovka 7 (14 000m2)
 • Farmaceutska fabrika „TAKEDA“, Jaroslavlje, ul. Požarskoga (22 000m2 uključujući 7 000m2 čistih soba)
 • Farmaceutska fabrika „BERLIN CHEMI“, Kaluga, ul. Avtomobiljnaja (11 000m2 čistih soba)
 • Farmaceutska fabrika „ASTRA ZENEKA“, Dobrino (13 500m2 uključujući 2 600m2 čistih soba)
 • Farmaceutska fabrika „TEVA“, Jaroslavlje (12 500m2 uključujući 3 800m2 čistih soba)
 • Farmaceutska fabrika „NOVARTIS“, S.Peterbug (25 000m2 uključujući 7 000m2 čistih soba)
 • Farmaceutska fabrika „VALENT FARM“, Šćelkovo (17 500m2 uključujući 4 500m2 čistih soba)
 • Dvadeset manjih objekata kao što su kancelarije, banke, restorani, privatne vile itd.