EXPRO d.o.o. Gospodara Vučića 145a, 11050 Beograd

Sistem kvaliteta

Sertifikat SRPS ISO 9001:2015

Ovde možete preuzeti sertifikat u PDF formatu

Sertifikat SRPS ISO 14001:2015

Ovde možete preuzeti sertifikat u PDF formatu

Od 2008. godine kompanija EXPRO d.o.o. poseduje sistem za menadžment kvalitetom u skladu sa standardom ISO 9001 i sistem menadžmenta životnom sredinom u skladu sa standardom ISO 14001.

Obim seratifikacije: Trgovina elektroopremom, proizvodnja i ugradnja elektrorazvodnih ormana i opreme, usluge izvođenja radova i inženjeringa u elektrotehnici, projektovanje, usluge servisa i održavanja u elektrotehnici, izrada aplikativnih softvera.

Politika kvaliteta